Sportovní areály Sedlčany

Informační memorandum

Sportovní areály Sedlčany_Informační memorandum_v1_20210630

 

Zajištění souladu s GDPR:

 

Zajištění a plnění funkce pověřence pro ochranu osobních údajů podle ustanovení Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů):

 

Identifikace pověřence:

Funkci pověřence (DPO) od 26.7.2018 vykonává ing. Barbora Bahníková tel.: 773518462, e-mail: barbora.bahnikova@gdprsystems.cz

Smluvní partner (poskytovatel služeb):

GDPR Systems, s.r.o.

IČ: 248 48 638

DIČ: CZ24848638

sídlo: Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1