Sportovní areály Sedlčany

Zde je k nahlédnutí ve formátu PDF text platné zřizovací listiny:

 

Zřizovací listina

příloha - seznam svěřeného nemovitého majetku

 

Zde je k nahlédnutí ve formátu PDF výpis z obchodního rejstříku:

 

Výpis z obchodního rejstříku