Sportovní areály Sedlčany

Zde jsou k nahlédnutí ve formátu PDF rozpočty organizace:


Schválený rozpočet na rok 2018


Schválený rozpočet na rok 2019

 

Schválený rozpočet na rok 2020 


Zde jsou k nahlédnutí ve formátu PDF výsledky hospodaření organizace:


Výsledek rozpočtu za rok 2017


Výsledek rozpočtu za rok 2018

 

Zde jsou k nahlédnutí ve formátu PDF závěry auditů organizace:

 

Výrok auditora k ověření účetní závěrky a hospodaření za rok 2017

 

Výrok auditora k ověření účetní závěrky a hospodaření za rok 2018