Sportovní areály Sedlčany

Sportovní areály Sedlčany (SAS) byly zřízeny Městem Sedlčany jako jeho příspěvková organizace 1.1.2012. Hlavním posláním této nové profesionální servisní organizace je provozování sportovních areálů a turistických ubytoven v majetku Města, jejich udržování a rozvoj. Organizace nemá žádné nové zaměstnance, všichni přešli od předchozích provozovatelů TJ Tatran a Města Sedlčany a platy mají stanoveny podle tabulek pro zaměstnance ve veřejných službách. Všichni zaměstnanci a vedení organizace ve spolupráci s Městem Sedlčany se snaží minimalizovat provozní náklady oproti zvyšování příjmů, rozvíjet a vylepšovat (ne jen udržovat) technický stav a vybavení areálů, které jsou v hospodaření SAS.

Město Sedlčany přes SAS dotuje sport v Sedlčanech tím, že organizované spotovní kluby a školy s uzavřenou uživatelskou smlouvou mají sportování na sportovištích v hospodaření SAS buď úplně zdarma a nebo se slevou. I sportující veřejnost může využít dotované vstupné například na veřejné bruslení nebo na atletickou dráhu a sektory či sportování dětí na celém stadionu Taverny.


V Sedlčanských turistických ubytovnách Tatran a Taverny jsou ceny stanoveny podle platného ceníku, menší slevy jsou poskytovány pouze velkým skupinám a dlouhodobě ubytovaným zákazníkům. V průměru je v těchto ubytovnách obsazeno 2500 postelo-dní.


Zimní stadion je provozovna SAS s největším obratem (okolo 4,5 mil.Kč). Největším zdrojem příjmů je soutěž O Pohár starosty města, ten předává vítězi osobně starosta města a úvodním bully otevírá novou sezónu. Hokejový hobby turnaj O Pohár starosty města je dobrou regionální propagací a jako komerčně nejvýznamnější zákazník zimního stadionu dlouhodobě spoluvytváří i dobré podmínky pro rozvoj sedlčanského výkonnostního hokeje. Ten je se 660 hodinami zase největším uživatelem ZS. Významné zápasy soutěží oddílu a O Pohár starosty města mají skvělou atmosféru. Dalším významným zákazníkem jsou různé firemní či veřejné spolky. Častým návštěvníkem v dopoledních hodinách jsou školy, od sedlčanských základních škol s největší podporou od Města Sedlčany, přes 3.ZŠ a GaSOŠE, až po sedlčanské učiliště a další nesedlčanské školy s podporou menší. Za stejných podmínek pořádá oddíl ledního hokeje i školičku bruslení pro nejmenší. Veřejné bruslení se koná v průměru 60 krát za rok a zůčastňuje se ho na 5 - 6 tisíc účastníků. Informace o termínech je možné získat na vývěsce ZS, na webu ZS v obsazenosti, na webu SAS, na webu Města Sedlčany a na TIC města. Je možné objednání veřejného bruslení pro skupiny i v dalších termínech. 


Městský stadion Taverny je obsazen nejvíce školami a fotbalovým oddílem TJ Tatran. Dále fotbalovými spolky, zájemci o tenis na osvětleném antukovém kurtu, návštěvníky skateparku, potom veřejností a soutěžemi dalších různých sportovních skupin.


Městský stadion Tatran slouží především uživateli TJ Tatran k tréninkům a soutěžím ve fotbale a volejbale. Celkem se odehraje na tomto stadionu okolo 80ti utkání za rok. Součástí provozní budovy je nově zrekonstruovaná sauna. Antukové volejbalové kurty a kurt na beachvolejbal nejsou natolik obsazené volejbalisty TJ Tatran, aby na ně nemohli zájemci z řad veřejnosti nebo volejbalových spolků, ale není o ně bohužel velký zájem. Správou pod stadion Tatran spadají i tréninkové plochy „hřiště z UT3G“ a „Mrskošovna“. I tyto plochy, po dohodě se správcem stadionu Tatran nebo s ředitelem SAS, mohou využít i jiní sportovci, než ti z TJ Tatran.


Sokolovna by si sice zasloužila také pořádnou investici na opravu, ale i přesto je obsazená v sezóně až 65 hodin v týdnu. Největšími uživateli jsou TJ Tatran (oddíl stolního tenisu, rekreačního sportu a fotbalu), 3. Základní škola z ulice Konečná, Mateřská škola, TK Slimka a návštěvníci z řad veřejnosti. Je to nejlevněší možnost sportu pod střechou v Sedlčanech.


Přijďte si zasportovat, nebo alespoň se na sport podívat a návštěvníci Sedlčan se ubytovat v našich dvouhvězdičkových turistických ubytovnách.